Inscripcions

Matrícula

 

Documentació necessària per formalitzar la matrícula (podeu descarregar-la clicant els botons més avall):

  • Fitxa d’inscripció degudament omplerta

  • Reglament intern signat

  • Reglament de convivència

  • Dues fotografies mida carnet recents

  • Certificat mèdic oficial

 

 

 

 

 

 

 

 

Import de la matrícula temporada 2020-2021: 60 €

 

La matrícula dóna dret al carnet del Palau de Gel, pel que tots els socis del club tindran lliure accés a la pista de gel, tant en horari de club com en horari públic.

 

Si algú és dóna de baixa, perdrà la matrícula i l’accés al Palau de Gel, la qual cosa vol dir que al tornar-se a donar d’alta l’haurà de tornar a abonar.

 

Pels no patinadors hi ha l'opció de fer-se soci. El formulari es pot descarregar clicant aquí: 

 

 

 

 

 

 

Quotes de soci:

SECCIÓ RECREATIVA:

Per a iniciació i adults, les quotes mensuals són:

Iniciació 2 dies 45 € /mes

Iniciació 4 dies 70 € / mes

Open Recreatiu 80€ /mes
Adults  40€/mes

Adults pares/mares de patinadors/es 35 €/mes

Pels grups ja iniciats i de competició, les quotes anuals per la temporada 2020-2021 (des de 1 setembre a 30 juny) per cada grup són (excepte error o omissió):

 

SECCIÓ COMPETICIÓ:

Nacionals                  1000 €

Autonòmiques           800 €

Pre-Competicion       720€

Les quotes es poden pagar fraccionadament en 10 mesos (setembre a juny), bimensual, trimestral, semestral o una única anualitat.

S’aplica un descompte sobre les quotes de patinatge del 10% a partir del segon germà patinador.

La quota de soci no patinador, que inclou els pares de patinadors menors que volen tenir veu i vot al club és de 30 € anuals.

 

Per a més informació contacteu amb el club al correu electrònic secretaria@andorraclubgel.org