top of page

Inscripcions

Matrícula 2022-2023

Documentació necessària per formalitzar i complimentar la matrícula (podeu accedir-hi clicant els botons més avall):

  • Fitxa d’inscripció online degudament omplerta.

  • Lectura i acceptació del Reglament intern i de convivència

  • Certificat mèdic oficial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import de la matrícula i renovació temporada 2022-2023: 66 €

La matrícula dóna dret al carnet del Palau de Gel, pel que tots els socis del club tindran lliure accés a la pista de gel, tant en horari de club com en horari públic.

 

Si algú és dóna de baixa, perdrà la matrícula i l’accés al Palau de Gel, la qual cosa vol dir que al tornar-se a donar d’alta l’haurà de tornar a abonar.

 

Pels no patinadors hi ha l'opció de fer-se soci. El formulari es pot descarregar clicant aquí: 

 

 

Quotes de soci:

SECCIÓ RECREATIVA:

Per a iniciació i adults, les quotes mensuals són:

Iniciació                   47,3 € /mes

Open Recreatiu       84€ /mes
Adults                      40€/mes

 

Adults pares/mares de patinadors/es 35 €/mes

Pels grups ja iniciats i de competició, les quotes anuals per la temporada 2022-2023 (des de 1 setembre a 30 juny) per cada grup són (excepte error o omissió):

 

SECCIÓ COMPETICIÓ:

Nacionals                       1050 €

Autonòmiques                840 €

Pre-Competició              756€

Estudiants unversitaris   420€

Les quotes es poden pagar fraccionadament en 10 mesos (setembre a juny), bimensual, trimestral, semestral o una única anualitat.

S’aplica un descompte sobre les quotes de patinatge del 10% a partir del segon germà patinador.

La quota de soci no patinador, que inclou els pares de patinadors menors que volen tenir veu i vot al club és de 30 € anuals.

 

Per a més informació contacteu amb el club al correu electrònic secretaria@andorraclubgel.org

 

bottom of page