Grups

Els grups de patinatge estan estructurats en els nivells següents:

SECCIÓ RECREATIVA:

​Iniciació 2 dies 

Iniciació 4 dies 

Open Recreatiu
Adults 

Adults pares/mares de patinadors/es 

​SECCIÓ COMPETICIÓ:

Nacionals                  

​Autonòmiques             

Pre-Competició            

És obligatori disposar de patins propis a partir del nivell Iniciació inclòs. 

Cada nivell té uns elements mínims associats que un cop assolits són els que determinen el pas d'un grup a un altre. Cal passar els tests de clubs i federació (medalles) per a cada nivell i fer el canvi segons el criteri de l'equip tècnic. Cliqueu el botó per a accedir a la informació sobre els tests: